Výkup použitého spotřebního materiálu

Proces výkupu spotřebního materiálu značky OKI

 1. Výkup použitého spotřebního materiálu OKI organizovaný OKI EUROPE LIMITED, o.z., (dále jen "OKI") je určen pouze pro distributory, subdistributory a dealery OKI a pro jejich přímé koncové zákazníky se sídlem na území České republiky (s výjimkou uvedenou v následující větě). Není určen pro zákazníky, kteří nenakoupili tiskárnu, fax, popř. multifunkční zařízení značky OKI prostřednictvím prodejní sítě OKI, pro zákazníky se sídlem mimo území České republiky a pro firmy mající uvedený jako jeden z předmětů podnikání "Nakládání s odpady", ať už vyjma nebo včetně nebezpečných. Konečené rozhodnutí o tom, zda bude použitý spotřební materiál OKI v konkrétním případě vykoupen v rámci tohoto programu, je oprávněna vydat OKI.
 2. Použité, pouze originální tonery a obrazové válce značky OKI (dále jen „použitý spotřební materiál“) budou vykupovány firmou DARUMA systems, s.r.o., se sídlem Klánovická 485/43, 198 00 Praha 9 - Hloubětín (dále jen „výkupní firma“).
 3. Aktuální výkupní ceny budou oznamovány na www.oki.cz nebo níže na této stránce.
 4. Tonery a obrazové válce mohou posílat přepravní službou (např. Toptrans, DPD, PPL, Česká pošta atp.) do výkupní firmy nebo osobně předávat výkupní firmě právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé (dále jen „firmy“) i fyzické osoby nepodnikatelé (dále jen „občané“), a to koncoví zákazníci, dealeři, subdistributoři i distributoři (dále jen „prodávající“). Váha jednoho zaslaného nebo osobně předaného balíku nesmí přesáhnout 15kg. Balíky s vyšší váhou nebudou převzaty. Přepravní náklady hradí výkupní firma, pokud přepravovaná zásilka obsahuje originální spotřební materiál značky OKI v minimální výkupní hodnotě 30,- Kč.
 5. Vybraným prodávajícím budou předány prázdné krabice speciálně připravené na sběr použitého spotřebního materiálu.
 6. Výkupní firma přijme a zkontroluje spotřební materiál, vyčíslí jeho celkovou výkupní hodnotu a oznámí ji prodávajícímu zasláním protokolu o výkupu. Pokud je prodávajícím firma, ta poté vystaví fakturu na výkupní firmu v celkové výkupní hodnotě uvedené na protokolu se splatností 21 dní. Pokud je prodávajícím občan, ten poté obdrží peníze od výkupní firmy v hotovosti, popř. poštovní poukázkou typu C. Pokud celková výkupní hodnota překročí 30,- Kč, bude faktura vystavená firmou, popř. částka obdržená občanem, obsahovat i hodnotu přepravného nebo poštovného.
 7. Výkupní firma bude vykoupený spotřební materiál kontrolovat za účelem jeho dalšího využití ve výkupní firmě. Nevyužitý materiál se bude ekologicky likvidovat prostřednictvím autorizované firmy.

Výkupní ceny originálního spotřebního materiálu

Výkupní ceny originálního spotřebního materiálu platné od 1.1.2020:

 • Originální tonery do černobílých tiskáren a multifunkcí OKI: 5,- Kč bez DPH / kus.
 • Originální tonery do barevných tiskáren a multifunkcí OKI: 5,- Kč bez DPH / kus.
 • Originální obrazové válce do černobílých i barevných tiskáren OKI: 5,- Kč bez DPH / kus.
 • Originální cartridge do černobílých i barevných multifunkcí: 5,- Kč bez DPH / kus.

Informaci o recyklaci spotřebního materiálu OKI, procesu výkupu a výkupních cenách na stránkách OKI najdete zde.

nahoru