Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů, DARUMA systems, s.r.o., Klánovická 485/43, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ 61054968, zpracovává a případně i uchováná osobní údaje fyzických osob ze zákonem daných důvodů a za účelem zpracování našich kontaktních formulářů. V tomto případě osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu těchto jednotlivých formulářů (zodpovězení dotazu, zodpovězení technického dotazu, vyřízení reklamace). Veškeré osobní údaje jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) řádně zabezpečeny a nejsou jakkoli postupovány třetí straně.

Správce osobních údajů je povinen zohlednit právo dotčených subjektů údajů na přístup k jejich uchovávaným osobních údajům, právo na změnu a přenositelnost těchto osobních údajů, právo na vymazání těchto osobních údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo omezit jejich zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že správce osobníh údajů při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Vaši žádost o naplnění zákonem daného práva prosím specifikujte v níže uvedeném formuláři. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je stanovena na nejvýše jeden měsíc od podání žádosti.

Žádost o naplnění zákonem daných práv subjektu údajů
*
*
(uveďte klíčovou/klíčové identifikační údaje k validaci totožnosti subjektu údajů)
*  (pro odpověď)

Zaškrtnutím políčka dáváte správci osobních údajů „DARUMA systems, s.r.o.“ (IČ 61054968) svůj svobodný souhlas s uchováním a zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k vyřešení Vaší žádosti. Svůj souhlas můžete použitím tohoto formuláře kdykoli odvolat.

Pozn.: hvězdičkou (*) označené položky jsou povinné!

nahoru